АДЕНІЛОВІ НУКЛЕОТИДИ МІТОХОНДРІЙ СЕРЦЕВОГО М’ЯЗА ЩУРІВ ПРИ МІОКАРДІОДИСТРОФІЇ І ЗАСТОСУВАННІ НОВОЇ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ — ГЕРМАКОРДУ

Наведено результати наступної серії експериментів з вивчення ефективності профілактичного і лікувального застосування нової біологічно активної речовини (БАР) — магній-оксіетилідендифосфонатогерманату (МІГУ-6, або гермакорд) при експериментальній міокардіодистрофії. Встановлено, що на піку розвитку модельованої у щурів міокардіодистрофії (7-ма доба) відбувалося істотне зменшення сумарного вмісту аденілових нуклеотидів у мітохондріях серцевого м’яза, що призводило до дискоординації співвідношення окремих фракцій. Профілактичне введення гермакорду істотно запобігало даним змінам. При лікувальному застосуванні гермакорду, незалежно від дози, що вводиться на піку розвитку патології, досліджувані показники відновлювалися до вихідного рівня інтактних тварин уже на 5-ту добу, тимчасом як при нелікованій міокардіодистрофії — тільки на 14-й день. Ці дані корелюють з отриманими раніше результатами з вивчення тканинного дихання, окисного фосфорилування та їхнього спряження. Нормалізація однієї з важливих ланок енергетичного забезпечення діяльності серця підкреслює позитивні властивості нової сполуки.