ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИСОКОТОНОВОЇ ТЕРАПІЇ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ДИСЦИРКУЛЯТОРНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ І–ІІ СТУПЕНЯ

У дослідженнях на хворих з дисциркуляторною енцефалопатією І–ІІ ст. змішаного генезу за допомогою клініко-неврологічних, функціональних, імунологічних, біохімічних методів доведена ефективність високотонової терапії (апарат HiTop-184, Німеччина). Про це свідчать статистично вірогідний, порівняно з контрольною групою, регрес скарг і клінічних проявів захворювання, покращання мозкового кровообігу, біоелектричної активності головного мозку й електрокардіографічних показників. Отримано виразний імуномодулюючий ефект, який характеризувався нормалізацією Т-клітинної ланки імунної відповіді, зниженням рівня ЦІК, імунопатологічних реакцій, компенсацією неспецифічних імунних механізмів захисту за рахунок збільшення рівня природних клітин-кілерів (NK-клітин та ін.).