Редакція

Головний редактор
Академік НАМН України,
лауреат Державної премії України
В. М. ЗАПОРОЖАН

Науковий редактор
Доктор медичних наук професор
Л. С. ГОДЛЕВСЬКИЙ

Відповідальний секкретар
Доктор медичних наук професор
П. Б. АНТОНЕНКО

Редакційна колегія
П. Б. Антоненко
Ю. І. Бажора
Л. С. Годлевський
В. В. Годован,
А. І. Гоженко
М. Я. Головенко
Д. І. Заболотний
М. А. Каштальян
В. Й. Кресюн
А. П. Левицький
О. О. Мардашко
М. С. Регеда,
Ю. Г. Романова
А. С. Сон
О. О. Старець
О. А. Шандра
Т. О. Філіпова

Редакційна рада
С. А. Андронаті (Одеса),
Г. М. Бутенко (Київ),
Д. Д. Зербіно (Львів),
Анелія Дімітрова Клісарова (Болгарія),
В. М. Коваленко (Київ),
М. М. Корда (Тернопіль),
В. А. Кордюм (Київ),
О. О. Кришталь (Київ),
Жозе Алехандро Мадрігал (Велика Британія),
О. Г. Резніков (Київ),
А. М. Романенко (Київ),
М. Д. Тронько (Київ),
Ральф Хусс (Німеччина),
В. Ф. Чехун (Київ)