Редакція

Головні редактори

Академік НАМН України
ЗАПОРОЖАН Валерій Миколайович

Професор Едвард МАЛЕЦ
(запрошений на один рік. Згідно міжнародної практики —
запрошення на редагування від одного номера до двох років роботи)

Наукова редакція:
Проф. Годлевський Л. С.
Проф. Котюжинська С. Г.

Відповідальний секретар:
Шанигін А. В.

 

 Редакційна колегія:

 За спеціальністю «БІОЛОГІЯ» (091):

Професор, д. б. н. (03.00.22 — молекулярна генетика) ЧЕБОТАР Сабіна Віталіївна зав. каф. молекулярної біології, біохімії та генетики OHУ ім. І. І. Мечникова, м. Одеса

С. н. с., д. б. н. (03.00.04 — біохімія) МАКАРЕНКО Ольга Анатолїівна, завідувач кафедри фізіології, здоров’я і безпеки людини та природничої освіти OHУ ім. І. І. Мечнікова, м. Одеса

АНТОНЕНКО Катерина Олексіївна, к. б. н. (14.03.05 — фармакологія) — асистент кафедри фармакології та фармакогнозії Одеського національного медичного університету; Україна;

КРАВЧЕНКО Людмила Сергіївна, к. б. н. (14.03.05 — фармакологія) — с. н. с., зав. науковим відділом Одеського національного медичного університету; Україна;

ПРИСТУПА Богдан Володимирович, к. б. н. (14.03.505 — фармакологія) — доцент кафедри фармакології та фармакогнозії Одеського національного медичного університету; Україна;

ЧЕРНАДЧУК Сніжана Сергіївна, к. б. н. (03.00.04 — біохімія) — доцент кафедри молекулярної біології, біохімії та генетики OHMУ ім. ІІ. Мечнікова, м. Одеса;

БІЛОКОНЬ Світлана Василівна, к. б. н. (03.00.15 — генетика) — доцент кафедри молекулярної біології, біохімії та генетики OHMУ ім. І. І. Мечникова, м. Одеса;

За спеціальністю «МЕДИЦИНА» (222):

Патологічна фізіологія

Д. мед. н. (14.03.04 — патологічна фізіологія) КОТЮЖИНСЬКА Світлана Георгіївна; проректор з науково-педагогічної роботи Одеського національного медичного університету; Україна;

Д. мед. н. (14.03.04 — патологічна фізіологія) ВАСТЬЯНОВ Руслан Сергійович; професор завідувач кафедри загальної та клінічної патофізіології Одеського національного медичного університету; Україна;

Д. мед. н. (14.03.04 — патологічна фізіологія) ГОДЛЕВСЬКИЙ Леонід Семенович професор, завідувач кафедри біофізики, інформатики та медичної апаратур Одеського національного медичного університету; Україна;

Доктор філософії (14.03.04 — патологічна фізіологія) ШАНДРА Олексій Олексійович, Fralin Biomedical Research Institute at Virginia Tech Carilion, Roanoke, Virginia, USA

Гігієна

Професор, д. мед. н. БАБІЄНКО Володимир Володимирович (14.02.01 — гігієна та професійна патологія) — завідувач кафедри гігієни та медичної екології Одеського національного медичного університету; Україна;

Професор, д. мед. н. ІГНАТЬЄВ Олександр Михайлович — завідувач, завідувач кафедри професійної патології і функціональної діагностики Одеського національного медичного університету; Україна;

Д. мед. н., доцент ІВАНЬКО Олеся Михайлівна (14.02.01 — гігієна та професійна патологія), начальниця Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Української військово-медичної академії, м. Київ

Професор, д. мед. н. ГРИНЗОВСЬКИЙ Анатолій Михайлович (14.02.01 — гігієна та професійна патологія) — завідувач кафедри медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, м. Київ

ШАНИГІН Антон ВікторовичPhD, старший викладач кафедри гігієни та медичної екології, Одеського національного медичного університету; Україна;

Фармакологія

ГОЛОВЕНКО Микола Якович, д-р. мед. н. (03.00.04, біохімія; 14. 00. 25, фармакологія); професор; з. д. н. т. України, головний науковий співробітник лабораторії фізико-хімічної фармакології Фізико-хімічного інституту ім. О. В. Богатського НАН України; академік НАМН України;

РОЖКОВСЬКИЙ Ярослав Володимирович, д-р. мед. н. (14.03.05, фармакологія); професор; завідувач кафедри фармакології та фармакогнозії Одеського національного медичного університету; Україна;

Професор, д. мед. н., НЕФЬОДОВ Олександр Олександрович (14.03.05 — фармакологія) професор кафедри загальної та клінічної фармації, ОНМедУ

Клінічні дисципліни

АРЯЄВ Микола Леонідович; д-р мед. н. (14.01.10, педіатрія); професор; завідувач кафедри педіатрії № 1 Одеського національного медичного університету, чл.- кор. НАМН України;

ГРУБНІК Володимир Володимирович, д-р. мед. н. (14.01.03, хірургія); професор; завідувач кафедри хірургії № 1 з післядипломною підготовкою Одеського національного медичного університету; Україна;

ЗАПОРОЖЧЕНКО Борис Сергійович, д-р. мед. н. (14.01.03, хірургія); професор; заслужений лікар України, Лауреат державної премії України, завідувач кафедри хірургії № 2 Одеського національного медичного університету; Україна;

БУРЯЧКІВСЬКИЙ Едуард Станіславович, к. мед. н. (14.03.02, патологічна анатомія); доцент кафедри нормальної та клінічної анатомії

МАРІЧЕРЕДА Валерія Геннадіївна, д-р. мед. н. (14.01.01, акушерство та гінекологія); професор; проректор з науково-педагогічної роботи Одеського національного медичного університету; Україна;

МАЦЕГОРА Ніна Анатоліївна, д-р мед. н. (14.00.33 — медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія), завідувач кафедри фтизіопульмонології Одеського національного медичного університету; Україна;

СИТНІКОВА Варвара Олександрівна, д-р мед. н. (14.03.02, патологічна анатомія); професор кафедри нормальної та клінічної анатомії);

СОН Анатолій Сергійович, д-р. мед. н. (14.01.05, нейрохірургія); професор; завідувач кафедри неврології та нейрохірургії Одеського національного медичного університету; Україна;

ХАРЧЕНКО Юрій Петрович, д-р. мед. н. (14.01.10, педіатрія); професор; завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Одеського національного медичного університету; Україна

 

Редакційна рада:

Gilles van Luijtelaar — Nijmegen Radboud University, The Netherlands;

Anton M. L. Coenen — Nijmegen Radboud University, The Netherlands;

Enes Akyuz — University of Wisconsin Madison, USA;

Zuleyha Dolganyigit — Bozok Unversity, Turkey;

Francesco Sicurello — Università degli Studi di Milano-Bicocca, Italy;

Mohd Farooq Shaikh — School of Dentistry and medical Sciences, Charles Sturt University Orange, Australia;

Carles de Cobo — Complejo Hospitalario, University de Albacete Albacete, Spain;

Alberto Lazarowski — University of Buenos Aires, Argentina