МОРФОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ У СІМ’ЯНИКАХ І ЕПІДИДИМІСАХ ЩУРІВ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ, ЩО РОЗВИНУВСЯ В ЮВЕНІЛЬНОМУ ВІЦІ

Сучасні епідеміологічні дані наочно свідчать про те, що збільшення частоти чоловічої безплідності відбувається на тлі «неінфекційних епідемій» XXI ст. : метаболічного синдрому (МС), ожиріння і цукрового діабету 2 типу, які негативно впливають на синтез і функціонування тестостерону — основного гормону, що забезпечує статеву конституцію чоловіка і його репродуктивний потенціал. Метою даної роботи було вивчення впливу МС, що розвинувся у ювенільному віці, на морфологію сім’яників і придатків у щурів-самців. Показано, що у сім’яниках щурів з МС був розпушений та потоншений шар гермінативного епітелію, зменшувалася кількість сперматогоній і сперматоцитів. В окремих канальцях спостерігалися дистрофічно змінені сперматоцити й ознаки апоптичної загибелі клітин. У просвіті канальців виявлялися десквамовані статеві клітини, серед яких траплялися дистрофічно змінені сперматоцити першого порядку і незначна кількість сперматозоїдів. У канальцях епідидимісів також виявлялися дистрофічно змінені епітеліальні клітини. Таким чином, розвиток МС в ювенільному віці призводив до порушень у формуванні сперматогенного епітелію та дистрофічних змін придатків сім’яників. Наведені результати створюють підґрунтя для подальших досліджень і розробки ефективних методів профілактики та лікування чоловічої безплідності, викликаної МС.