ІМУНОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ В ОСІБ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ ВИСОКОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ

Серед факторів, що впливають на життєдіяльність людини, порушення бронхолегеневих процесів посідає одне з провідних місць. В умовах ливарного виробництва, де особливу загрозу становлять високі концентрації агресивного пилу фіброгенної дії з включеннями кремнію діоксиду в повітрі робочої зони, терміни розвитку порушень роботи бронхолегеневої системи можуть значно скорочуватися. Імунна система визначає стійкість організму до дії різних професійних і екологічних факторів. Було встановлено, що динаміка порушень клітинної ланки імунітету працюючих у шкідливих умовах має певну закономірність залежно від концентрації виробничого пилу та тривалості контакту з ним. В обстежених осіб реєструвались як кількісний перерозподіл певних субпопуляций Т-лімфоцитів, так і зниження їх функціональної активності.