МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ПЕЧІНКИ, МІОКАРДА І НИРОК ЩУРІВ У ДИНАМІЦІ ПЕРЕБІГУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ

Було досліджено морфологічні зміни в печінці, міокарді та нирках статевозрілих і статевонезрілих щурів на 3-тю та 5-ту добу після механічної експериментальної черепно-мозкової травми (ЧМТ). Виявлено, що в усіх досліджуваних органах статевозрілих щурів на 3-тю добу відзначалися порушення кровообігу ішемічного типу з подальшими дистрофічними змінами, які на 5-ту добу призводили до некротичних змін. В усіх внутрішніх органах статевонезрілих тварин на 3-тю добу після ЧМТ фіксували локальні некротичні зміни, а на 5-ту добу — вогнищеві некрози паренхіми та судин. Характерною особливістю було те, що у статевонезрілих щурів унаслідок гострої ЧМТ легкого ступеня патоморфологічні зміни в досліджуваних органах розвивалися швидше.