ОСОБЛИВОСТІ КАРДІОГЕМОДИНАМІКИ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ І АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ АМЛОДИПІНУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

Проведене комплексне лікування хронічної серцевої недостатності (ХСН), що включало застосування амлодипіну на тлі стандартної терапії, сприяло позитивним змінам клінічної симптоматики та показників ультразвукової діагностики. Так, кінцевий діастолічний та кінцевий систолічний об’єми лівого шлуночка у хворих на серцеву недостатність (СН) 2А зменшилися до нормальних значень (р<0,01); при СН 2Б також зареєстровані позитивні зміни (р<0,05), але не до референтних величин.

Отриманий клінічний ефект у хворих на ХСН 2А та 2Б зберігався 12 міс. та більше ніж 6 міс. відповідно протягом спостереження у більшості пацієнтів — у (76,20±6,57) % випадків, що відбувалося на тлі продовження в амбулаторних умовах прийому комбінованої підтримувальної терапії, яка включала амлодипін. Водночас після лікування за стандартним комплексом цей термін не перевищував 2–3 міс. при СН 2Б та 6 міс. при СН 2А.