АВТОМАТИЗОВАНА ЛАПАРОСКОПІЧНА ДІАГНОСТИКА СТАНУ ПЕЧІНКИ

У дослідженні було проведене вивчення ефективності розпізнавання лапароскопічних відеозображень поверхні печінки за допомогою розробленої автоматизованої системи, яка базувалася на застосуванні ознак Хаара. Класифікацію зображень здійснювали з використанням методу каскадного класифікатора. При використанні для навчання 1000 зображень позитивного характеру та 500 негативних зображень показник чутливості діагностики цирозу печінки розробленої технології становив 68,8 % і перевищував таку, яка мала місце при експертній діагностиці (31,0 %; р<0,01). При метастатичному ураженні достовірні відмінності зазначеного показника сягали 80,0 та 46,7 % відповідно (р<0,02). Крім того, при метастатичному ураженні достовірно підвищувалася специфічність діагностики — з 52,5 % при експертній діагностиці до 85,0 % (р<0,01), а також спостерігалося зростання прогностичних показників — як позитивного (з 42,4 до 80,0 %; р<0,01), так і негативного (з 56,8 % до 87,2 %, p<0,01).