ВИЗНАЧЕННЯ СУБТОКСИЧНОГО ВПЛИВУ ФОСФОРОВМІСНИХ ОРГАНІЧНИХ СУМІШЕЙ НА РЕПРОДУКТИВНУ ФУНКЦІЮ ЩУРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ДОМІНАНТНИХ ЛЕТАЛЬНИХ МУТАЦІЙ

Досліджено оціночні показники в інтактних самок — кількість живих ембріонів, місць резорбції, жовтих тіл вагітності, та наведено розрахунки на основі аналізу ембріонального матеріалу доімплантаційної, післяімплантаційної та загальної ембріональної загибелі тварин. Фосфорорганічні суміші призводили до зростання доімплантаційної загибелі та меншою мірою — післяімплантаційної загибелі ембріонів. Дослідження свідчать, що ксенобіотики здатні індукувати домінантні летальні мутації у статевозрілих самців, які проявляються у першому поколінні. Фосфоровмісні органічні суміші зменшували кількість живих ембріонів і не впливали на кількість місць резорбцій і жовтих тіл вагітності. Зменшення кількості живих ембріонів може бути наслідком як скорочення кількості зигот, які вижили, так і можливого пригнічення запліднення яйцеклітин, яке пов’язано з інгібіцією репродуктивної функції сперматозоїдів самців.