СТАН АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТНИХ СИСТЕМ І РІВНЯ КАРБОНІЛЬНИХ ГРУП ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ ЗАЛЕЖНО ВІД ХАРАКТЕРУ ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАННЯ

У роботі освітлені результати аналізу взаємозв’язків активності ферментів антиоксидантної системи (АОС) та характеру перебігу туберкульозного процесу. Одночасне вивчення ензимної активності різних компонентів АОС та рівня карбонільних груп периферичної крові дозволяє визначити зміну окиснювального стресу в процесі проведеного протитуберкульозного лікування. Установлена обернена кореляція між цими показниками: підвищення після двомісячного курсу терапії рівня активності антиоксидантних ферментів, які до лікування були знижені (p<0,05), та зниження початково підвищеного рівня карбонільних груп білків у групах хворих на туберкульоз із деструкцією та без деструкції легеневої тканини вказує на певне відновлення в системі антиоксидантного захисту.