СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕЗУ ДИСТРЕСУ ПЛОДА У ВАГІТНИХ ІЗ ГІПЕРГОМОЦИСТЕЇНЕМІЄЮ (огляд літератури)

Одним з найважливіших напрямів сучасної медицини є антенатальна охорона плода та новонародженої дитини.

За даними літератури, патогенез дистресу плода характеризується хронічною недостатністю кисню й асоціюється з активацією процесів окисної модифікації білків і ліпідів, порушенням балансу в системі вазоконстриктори — вазодилататори та іншими метаболічними розладами в фетоплацентарній системі.

За останнє десятиліття збільшилася частота екстрагенітальної та вродженої патологій, знижується народжуваність. Залишаються високими перинатальна захворюваність (46,3–78 ‰), що зумовлена ускладненням вагітності гіпергомоцистеїнемією, та народження функціонально незрілої дитини із затримкою розвитку в разі передчасних пологів.

Усе це диктує необхідність поглибленого вивчення стану гемодинаміки в системі мати–плацента–плід, патогенезу, клініки, діагностики дистресу плода в разі гіпертензивних розладів у вагітних і подальшого вдосконалення методів раціонального ведення вагітності, пологів й антенатальної охорони плода в таких випадках.