ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ТА РЕМОДЕЛЮВАННЯ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ПРИ ХРОНІЧНІЙ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ У ЧОЛОВІКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ ЗАЙВОЇ МАСИ

Метою роботи було вивчення особливостей функціонального стану і ремоделювання лівого шлуночка (ЛШ) при хронічній серцевій недостатності (ХСН) у чоловіків залежно від ступеня зайвої маси. Установлено, що у пацієнтів із ХСН у дослідженні, незалежно від маси тіла, з однаковою частотою виявлялися помірна дисфункція систоли ЛШ і його дисфункція діастоли І типу. У третини пацієнтів із ХСН, які мають надмірну масу тіла й ожиріння І ступеня, визначені порушення систолічної та діастолічної функцій ЛШ. У пацієнтів із ХСН відповідно до збільшення індексу маси тіла збільшується частота легеневої гіпертензії. Серед типів ремоделювання ЛШ у пацієнтів із ХСН переважає концентрична гіпертрофія.