ЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ОРГАНІЗМУ ДЛЯ РАННЬОГО ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ

У роботі показано, що на 4-ту і 8-му добу розвитку експериментальної пневмонії спостерігається підвищення рівнів фагоцитарного індексу (на 21,5 і 58,9 % відповідно), фагоцитарного числа (на 25,4 і 49,8 % відповідно), тесту нітросинього тетразолію (до стимуляції — на 23,5 і 24,5 %, а після стимуляції — на 30,5 і 59,8 % відповідно) у периферичній крові порівняно з контролем. Указані зміни свідчать про стимуляцію фагоцитарної активності лейкоцитів, а також про включення механізмів захисту.