ТЕМАТИКА

Проблемні статті з нових медикобіологічних технологій

технології створення нових лікарських засобів, вакцин, діагностикумів;

біотехнології в лабораторній практиці;

діагностичні, лікувальні та профілактичні технології.

Оригінальні дослідження — результати пріоритетних робіт, що вносять суттєвий вклад у розвиток медицини та біології

Статті з фундаментальних проблем медицини та біології

молекулярної біології та генетики;

біології та біофізики клітин;

фізіології, біохімії та морфології людини;

експериментальної та клінічної фармакології та патофізіології;

нові досягнення в галузі вивчення етіології та патогенезу захворювань;

сучасні досягнення в діагностиці, профілактиці та лікуванні захворювань.

Огляди з сучасних актуальних проблем біології та медицини

Проблеми доказової, трансляційної та персоналізованої медицини

Інформація, хроніка, ювілеї