ПОСТТРАВМАТИЧНА ЕПІЛЕПСІЯ

Метою огляду літератури став аналіз сучасних наукових даних про патогенетичні механізми розвитку посттравматичної епілепсії (ПТЕ). Незважаючи на істотні успіхи в експериментальних і клінічних дослідженнях у цьому напрямі, сьогодні не існує загальноприйнятої точки зору, який з нейропатофізіологічних процесів є пусковим у патогенезі ПТЕ, і, відповідно, не існує надійної стратегії антиепілептогенної терапії. У статті також проведено огляд існуючих підходів у терапії та профілактиці розвитку ПТЕ.