ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗУ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ІНТЕРІКТАЛЬНИХ ЕПІЛЕПТИЧНИХ РОЗРЯДІВ

У статті розглянуто приклад застосування апарату безперервного вейвлет-перетворювання для автоматичного виявлення епілептичних проявів на міжнападовій електроенцефалограмі. Був розроблений принцип автоматичного обчислення діапазону масштабів вейвлет-коефіцієнтів та формування описової послідовності для аналізу епілептичних проявів. Представлено порівняння результативності роботи алгоритму з ручним та автоматичним визначенням параметрів аналізу.